HRM

Een goed personeelsbeleid is cruciaal. Voor de realisatie van uw bedrijfsdoelen is bekwaam en gemotiveerd personeel onmisbaar. Dit betekent dat een goed personeelsbeleid van essentieel belang is. MUNT zorgt voor een adequate begeleiding en frisse blik op het gebied van HRM, waarbij de huidige technologische mogelijkheden volledig benut worden. MUNT zorgt voor ondersteuning op het gebied van:
 

  • Administratieve salarisverwerking
  • Personeelsbeleid en interne beheersing
  • Juridische facetten
  • Managementinformatie

Administratieve salarisverwerking

Voor kleine en middelgrote bedrijven is de salarisadministratie tijdrovend en kostbaar. Een complexe en continu veranderende wetgeving is één van de voornaamste oorzaken hiervan. MUNT neemt haar cliënten deze zorg uit handen en draagt zorg voor een tijdige en foutloze salarisverwerking. Geheel afgestemd op de behoefte van de klant.
 

Personeelsbeleid en interne beheersing

Voor de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen is een adequate inrichting van het personeelsproces een vereiste. MUNT analyseert proactief de juistheid van de personeelsdossiers, de stroomlijning van de processen, verlofregelingen en registratie, pensioenaanmeldingen en overige personeel gerelateerde zaken teneinde eventuele personeelsrisico’s te mitigeren.
 

Juridische facetten

Het personeelsproces bestaat uit een set van juridische aspecten, waaronder het arbeidscontract, personeelsreglement en diverse personeelsregistratievereisten. Onze ervaren juridische adviseurs staan cliënten bij inzake het nakomen van juridische verplichtingen en het minimaliseren van eventuele bedrijfsrisico’s.
 

Managementinformatie

Om tijdig bij of aan te sturen dient het bestuur van een organisatie te beschikken over tijdige en accurate managementinformatie. Teneinde juiste en doordachte beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van het personeelsbeleid, bezettingsgraad en beschikbare capaciteit. MUNT begeleidt cliënten bij het opstellen van een adequate managementrapportage. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente technologische mogelijkheden ten aanzien van verslaggeving en rapportering.

De Masters van MUNT realiseren doelstellingen

We know what to do!

  • Meesters op het gebied van accounting, belastingen, business en legal
  • Wij vertalen data naar informatie en nieuwe inzichten
  • Wij zetten ideeën en wensen om in actie met impact
  • Wij hebben alles onder controle en zorgen voor toegevoegde waarde

Deskundigheid, betrouwbaarheid en creativiteit definiëren onze organisatie. Het creëren van toegevoegde waarde is het uitgangspunt bij onze dienstverlening.